Jaké finanční dopady bude mít zvýšení minimální mzdy?

Když se mluví o zvýšení minimální mzdy, tak se hovoří o zvýšení minimální hrubé mzdy. Pro zaměstnance je však nejdůležitějším údajem čistá mzda, tedy částka, kterou obdrží od zaměstnavatele na svůj bankovní účet a pro zaměstnavatele jsou zase nejdůležitější mzdové náklady, tedy kolik skutečně stojí práce vykonaná zaměstnancem.

čas

 Zaměstnavatelé odvádí za své zaměstnance ještě sociální pojištění (25 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (9 % z hrubé mzdy zaměstnance). Mzdové náklady jsou tedy o 34 % vyšší než hrubá mzda zaměstnance.

Zvýší se platby na zdravotním pojištění

Zdravotní pojišťovna musí obdržet každý měsíc peníze za každého svého pojištěnce. Lidé, kteří nejsou vedeni jako zaměstnanci, OSVČ nebo státní pojištěnci, jsou automaticky vedeni jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů).
Nejčastěji jsou osobami bez zdanitelných příjmů lidé,

  • kteří žijí pouze z pasivních příjmů (např. kapitálových příjmů, pronájmu),
  • lidé sankčně vyřazeni z evidence na úřadu práce,
  •  studenti starší 26 let,
  •  lidé v domácnosti nesplňující podmínku péče o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let

 Všechny OBZP musí platit zdravotní pojištění za každý měsíc ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2017 tedy v částce 1 485 Kč. Při zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč by se tato částka zvýšila na 1 647 Kč.

Nevýhodné zkrácené úvazky

Finančně by si pohoršili zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než minimální mzda. Pokud tito zaměstnanci nejsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni za státní pojištěnce, tak by platili více na zdravotním pojištění.

podnikatel

 Zdravotní pojišťovna musí za každého zaměstnance, který není současně státním pojištěncem (např. penzista) obdržet alespoň minimální zdravotní pojištění, v letošním roce částku 1 485 Kč. Zaměstnavatel přitom platí na zdravotním pojištění vždy 9 % ze skutečné hrubé mzdy a o případný dopočet do minima platí na zdravotním pojištění více zaměstnanec.

Jaké finanční dopady bude mít zvýšení minimální mzdy?
Ohodnoťte příspěvek